برچسب -ارزنه کجاست

تصاویر دیدنی

ارزنه طلای سرخ |سال 1400 برداشت زعفران

ارزنه طلای ســرخ #زعفران بافرارسیدن مهرماه مجموعه زحماتی ازقبیل تمیز کاری مرتع.کوددهی (حیوانی )مرتع قبل آبیاری ومرحله اصلی که گل آب زعفران هست انجام میشود .دراین سالها معمولا با آب دهی درفصل تابستان معمولا گل دهی زودتر صورت...