برچسب -ذهن ثروتمند ذهن فقیر

کافه اطلاعات

ذهن ثروت.و راهای شکر گزاری به خدا و جذب پول

چه جوری ذهنیت مون رو ثروتمند کنیم برای جذب پول به هر چیزی که دوست دارید نگاه کنید و به خود بگویید میتوانم اینو تهیه کنم میتوانم اینو بخرم خدایا شکرت اونوقت افکارتون رو خواهید توانست عوض کنید و شروع کنید به داشتن حس بهتری نسبت به...